اعضای هیات علمی

  اعضای محترم گروه مکاترونیکدکتر علی نجفی اردکانی

مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مکاترونیک
پست الکترونیک : najafi(at)kntu.ac.ir
وب سایت شخصیwp.kntu.ac.ir/najafi  :
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/AliNajafiArdakani
تلفن داخلی288 :دکتر اسماعیل نجفی

مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مکاترونیک
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی

تاریخ به روز رسانی:
1399/11/20
تعداد بازدید:
973
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.