در صورتي كه پس از ثبت نام قصد انصراف از تحصيل داشته باشيم شهريه پرداختي چگونه مسترد مي شود؟
براي عودت شهريه ثبت نامي بسته به زمان انصراف قوانين متفاوتي وجود دارد. در صورتي كه تا پايان مهر ماه نسبت به انصراف اقدام نمائيد كل شهريه به جز هزينه ثبت نام الكترونيكي عودت داده مي شود ولي پس از آن بسته به زمان انصراف قسمتي يا تمام شهريه واحد هاي انتخابي و شهريه ثابت از دانشجو كسر و يا مابه التفاوت آن در وضعيت مالي دانشجو منظور خواهد شد. دانشجو براي دريافت گواهي انصراف ملزم به تسويه بدهي خود در سيستم گلستان خواهد بود.
تعداد بازدید:
7693
تاریخ:
1398/04/26

بازگشت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.