ميزان شهريه در ترم هاي مازاد بر سنوات مجاز بر چه اساسي تعيين مي شود؟
در مقطع دكتري  دانشجويان در نيمسال يازدهم 20درصد و در نيمسال دوازدهم و ما بعد 40درصد شهريه هرترم دانشجويان نوبت دوم همان ورودي را پرداخت خواهند نمود.
تعداد بازدید:
7609
تاریخ:
1398/04/23

بازگشت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.