جزييات مقررات آموزشي چگونه است؟

در صفحه اصلي تارنماي دانشگاه و منو بار آموزش/ مديريت تحصيلات تكميلي دانشگاه / بخش هاي كارشناسي ارشد و دكتري

قابل دسترسي و مطالعه است:

/http://grad.kntu.ac.ir
تعداد بازدید:
6064
تاریخ:
1398/04/23

بازگشت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.