پذيرفته شدگان دوره هاي دكتري تخصصي(با آزمون و بدون آزمون) تا چه زماني براي تحويل مدرك زبان انگليسي معتبر دانشگاه فرصت دارند؟
در حال حاضر و براساس آخرين مصوبات مراجع ذي صلاح دانشگاه پذيرفته شدگان ملزم هستند در زمان مصاحبه مدرك زبان انگليسي معتبر مورد تاييد دانشگاه را ارائه نمايند.در غير اين صورت دانشگاه بر اساس تمهيدات پيش بيني شده مجوز شركت در مصاحبه را صادر نموده و در صورت پذيرش قطعي در دانشگاه دانشجو موظف است در اولين فرصت حداكثر تا پايان سال اول نسبت به احراز حد نصاب مدرك زبان انگليسي معتبر با حداقل نمره قابل قبول كه براي هر سال تحصيلي درآگهي ثبت نام اعلام مي شود اقدام و مدرك مورد نظر را تحويل دانشگاه نمايد.
تعداد بازدید:
6378
تاریخ:
1398/04/23

بازگشت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.