در صورت اخذ مرخصي در يك نيمسال آيا امكان صدور گواهي اشتغال به تحصيل در آن نيمسال وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ از كجا اقدام نمايم؟
در صورت اخذ مرخصي در يك نيمسال، جهت صدور گواهي اشتغال به تحصيل به دفتر مديريت تحصيلات تكميلي دانشگاه مراجعه و درخواست خود را ارائه نماييد.
تعداد بازدید:
6919
تاریخ:
1398/04/22

بازگشت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.