جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مریم میری روز یکشنبه 1402/03/07 راس ساعت 14:00
دفاع
بدینوسیله به اطلاع میرساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مریم میری با عنوان"مدلسازی محلی میدان ثقل با استفاده از توابع هارمونیک محلی و داده های با پوشش جهانی مطالعه موردی:مدلسازی میدان ثقل برای قطب جنوب ماه با استفاده از داده های ماهواره GRAIL"با راهنمایی جناب آقای دکتر مهدی رئوفیان نائینی روز یکشنبه مورخ 1402/03/07 راس ساعت 14:00 در محل دانشکده نقشه برداری برگزار می گردد.
تاریخ:
1402/03/01
تعداد بازدید:
617
منبع: