جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای کامیار حسن پور روز دوشنبه مورخ 1401/11/24 راس ساعت 11:00
دفاع
بدینوسیله به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای کامیار حسن پور  با عنوان"توسعه یک روش داده افزایی مبتنی بر فتوگرامتری جهت آموزش یک شبکه یادگیری عمیق  برای تشخیص انسان در تصاویر پهپاد" با راهنمایی جناب آقای دکتر مسعود ورشوساز روز دوشنبه مورخ 1401/11/24 راس ساعت 11:00 در محل دانشکده نقشه برداری برگزار میگردد.
تاریخ:
1401/11/23
تعداد بازدید:
647
منبع: