جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه نوروزی کهتویی روز یکشنبه مورخ 1401/11/23 راس ساعت 9:00
دفاع
بدینوسیله به اطلاع میرساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه نوروزی کهتویی با عنوان"توسعه الگوریتم شامپانزده  چند هدفه به منظور مکان یابی و تخصیص مراکز اورژانس شهری" با راهنمایی جناب آقای دکتر محمد سعدی مسگری سقزلو روز یکشنبه مورخ 1401/11/23 راس ساعت 9:00 در محل دانشکده نقشه برداری برگزار می گردد.
تاریخ:
1401/11/16
تعداد بازدید:
836
منبع: