جلسه دفاع از رساله دکتری خانم فهیمه یوسفی روز یکشنبه مورخ 1401/11/30 راس ساعت 15:00
دفاع
بدینوسیله به اطلاع می رساند جلسه دفاع از رساله دکتری خانم فهیمه یوسفی  با عنوان "ارائه مدلی جهت هشدار بهنگام چالاب های مستعد رشد پشه آنوفل ناقل بیماری مالاریا برمبنای داده های سنجش از دور و آب وهوا" با راهنمایی جناب آقای دکتر محمد جواد ولدان زوج روز یکشنبه مورخ 1401/11/30 راس ساعت 15:00 در محل دانشکده نقشه برداری برگزار میگردد.
تاریخ:
1401/11/16
تعداد بازدید:
1219
منبع: