جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سحر روستایی روز یکشنبه مورخ 1401/11/30 راس ساعت 13:30
دفاع
بدینوسیله به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم  سحر روستایی با عنوان"بهبود نتایج تجزیه خطی سری های زمانی شاخص گیاهی EVIدر تفکیک محصولات زراعی  از طریق اصلاح روند فیلترگذاری  و نرم سازی" با راهنمایی جناب آقای دکتر محمد جواد ولدان زوج روز یکشنبه مورخ 1401/11/30 راس ساعت 13:30 در محل دانشکده نقشه برداری برگزار میگردد.
تاریخ:
1401/11/11
تعداد بازدید:
129
منبع: