جلسه دفاع از رساله دکتری خانم مژده ابراهیمی کیا روز چهارشنبه مورخ 1401/11/26 راس ساعت 13:00
دفاع
بدینوسیله به اطلاع میرساند جلسه دفاع از رساله دکتری خانم مژده ابراهیمی کیا با عنوان"ارائه الگوریتمی جهت تصحیح لبه های ساختمان به منظور بهبود کیفیت هندسی اورتوموزائیک با استفاده از تلفیق داده های تصویری و ابرنقاط پهپاد"با راهنمایی جناب آقای دکتر علی حسینی نوه روز چهارشنبه مورخ 1401/11/26 راس ساعت 13:00 در محل دانشکده نقشه برداری برگزار میگردد.
تاریخ:
1401/11/10
تعداد بازدید:
329
منبع: