جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مهدیه بهمنی روز چهارشنبه مورخ 1401/06/30 راس ساعت 13:00
دفاع
بدینوسیله به اطلاع میرساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مهدیه بهمنی با عنوان"مکانیابی و تخصیص چند سطحی مراکز اسکان موقت بعد از زمین لرزه با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری(منطقه مطالعاتی:شهر تهران)" با راهنمایی جناب آقای دکتر محمد طالعی روز چهارشنبه مورخ 1401/06/30 راس ساعت 13:00 در محل دانشکده نقشه برداری برگزار میگردد.
تاریخ:
1401/06/27
تعداد بازدید:
154
منبع: