جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مهدیه السادات نظام زاده روز سه شنبه مورخ 1401/06/29 راس ساعت 14:00
دفاع
بدینوسیله به اطلاع میرساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مهدیه السادات نظام زاده با عنوان"مدلسازی تغییرات مکانی و زمانی محتوی الکترونی کلی لایه یونسفربا استفاده از روش ماشین بردار پشتیبان"با راهنمایی جناب آقای دکتر بهزاد وثوقی روز سه شنبه مورخ 1401/06/29 راس ساعت 14:00 در محل دانشکده نقشه برداری برگزار میگردد.
تاریخ:
1401/06/19
تعداد بازدید:
96
منبع: