جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای رضا دانیاری روز چهارشنبه مورخ 1401/06/30 راس ساعت 10:00
دفاع
بدینوسیله به اطلاع میرساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای رضا دانیاری با عنوان"بررسی کیفیت آب دریاچه ها با استفاده از پارامترها و شاخص های سنجنده چند طیفی" با راهنمایی جناب آقای دکتر محمود رضا صاحبی روز چهارشنبه مورخ 1401/06/30 راس ساعت 10:00 در محل دانشکده نقشه برداری برگزار میگردد.
تاریخ:
1401/06/19
تعداد بازدید:
152
منبع: