جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سارا شحیطاوی روز چهارشنبه مورخ 1401/06/30 راس ساعت 14:00
دفاع
بدینوسیله به اطلاع میرساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سارا شحیطاوی با عنوان"امکان سنجی مطالعه درخشش یونسفری با استفاده از نسل جدید سیستم تداخل سنجی  طول بازهای بسیار بلند" با راهنمایی جناب آقای دکتر محمد مهدی علیزاده الیزئی روز چهارشنبه مورخ 1401/06/30 راس ساعت 14:00 در محل دانشکده نقشه برداری برگزار میگردد.
تاریخ:
1401/06/19
تعداد بازدید:
239
منبع: