جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای اسو ویسی روز چهارشنبه مورخ 1401/06/30 راس ساعت 8:00
دفاع
بدینوسیله به اطلاع میرساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای اسو ویسی با عنوان"برنامه ریزی سرویس مدارس با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری ژنتیک و مورچه" با راهنمایی جناب آقای دکتر محمد سعدی مسگری سقزلو روز چهارشنبه مورخ  1401/06/30 راس ساعت 8:00 در محل دانشکده نقشه برداری برگزار میگردد.
تاریخ:
1401/06/19
تعداد بازدید:
143
منبع: