جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد آزاد روز یکشنبه مورخ 1401/06/27 راس ساعت 8:00
دفاع
بدینوسیله به اطلاع میرساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد آزاد با عنوان"تولید و  کالیبراسیون نقشه ظرفیت حرارتی سطح از طریق داده های سنجنده مودیس و نقشه های زمین شناسی" با راهنمایی جناب آقای دکتر مهدی مختارزاده روز یکشنبه مورخ 1401/06/27 راس ساعت 8:00 در محل دانشکده نقشه برداری برگزار میگردد.
تاریخ:
1401/06/16
تعداد بازدید:
218
منبع: