جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم ثمین نصرازادانی روز دو شنبه مورخ 1401/06/28 راس ساعت 14:00
دفاع
بدینوسیله به اطلاع میرساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم ثمین نصرازادانی  با عنوان"بررسی اثر خطای چند مسیری در تعیین موقعیت دقیق گوشی های هوشمند  به کمک مشاهدات سیستم های ماهواره ای تعیین موقعیت جهانی" با راهنمایی جناب آقای دکتر محمد مهدی علی زاده الیزئی روز دو شنبه مورخ 1401/06/28 راس ساعت 14:00 در محل دانشکده نقشه برداری برگزار میگردد.
تاریخ:
1401/06/16
تعداد بازدید:
111
منبع: