جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علیرضا ژاله دوست روز یکشنبه مورخ 1401/06/27 راس ساعت 13:00
دفاع
بدینوسیله به اطلاع میرساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علیرضا ژاله دوست با عنوان"ارزیابی نقش قدرت تفکیک مکانی و زمانی  در مدلسازی و پیشبینی آلودگی هوا به کمک هوش مصنوعی" با راهنمایی جناب آقای دکتر محمد طالعی روز یکشنبه مورخ 1401/06/27 راس ساعت 13:00 در محل دانشکده نقشه برداری برگزار میگردد.
تاریخ:
1401/06/16
تعداد بازدید:
91
منبع: