بیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک وسومین کنفرانس مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
تاریخ برگزاری:30 آبان ماه الی2 آذر ماه 1397
تاریخ:
1399/09/22
تعداد بازدید:
1020
منبع: