ارسال صفحه به ديگران
عنوان
انتصاب جناب آقای دکتر کریم عباس زاده به عنوان مدیر گروه سیستم های قدرت و گروه الکترونیک قدرت و ماشین الکتریکی و تقدر و تشکر از جناب آقای دکتر علی اصغر رضی کاظمی
آدرس پست الكترونيكي شما
آدرس پست الكترونيكي گيرنده
توضيحات