فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 299 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 3
عنوان تاریخ
جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکتری آقای میلاد غلامرضا نژاد فردوس 1402/07/01
جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکتری آقای سعید غلامی 1402/07/01
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای فرید ارجمندکرمانی 1402/07/01
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه آلیا 1402/06/29
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد رحیمیان هروان 1402/06/29
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای پوریا حیدری 1402/06/29
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای اکبر خواجه گیلی 1402/06/29
جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکتری آقای آرش خالوان 1402/06/29
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نسیم جعفری فارسانی 1402/06/28
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زهره مهدوی پاک 1402/06/28
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای نیما مهدوی 1402/06/28
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علیرضا یوسفی فعال 1402/06/28
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سیدعلی علوی لشکامی 1402/06/28
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای داریوش صالحی 1402/06/28
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم رضا نصیریان مفیدی 1402/06/28
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی محمودنیا 1402/06/27
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد شکرانی 1402/06/27
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مائده ستوده نیا 1402/06/26
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سپیده غفوری وایقان 1402/06/26
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم درسا مصلح شیرازی 1402/06/26
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای ایمان جهانی 1402/06/26
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی کرمی کبوده 1402/06/26
جلسه دفاع از رساله دکتری خانم طاهره غلامی نژاد 1402/06/20
جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکتری خانم دنا رشیدی 1402/06/20
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سمانه گلریز 1402/06/20
جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکتری خانم فاطمه جعفریان دهکردی 1402/06/19
جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکتری خانم پریسا برجی خانی 1402/06/18
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد یوسفی 1402/06/18
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای پوریا عمرانی 1402/06/18
جلسه دفاع از رساله دکتری آقای بابک مذهب جعفری 1402/06/14
جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکتری خانم سمیرا منبری 1402/06/14
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زهرا هدایتی راد 1402/06/14
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سینا توکلیان 1402/06/13
جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکتری خانم انسیه باقری 1402/06/13
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهران سلیمانی 1402/06/13
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسین دهقان نیری 1402/06/13
جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکتری آقای ارشیا عبدی 1402/06/12
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سیدمحمدجواد موتمن 1402/06/11
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای احمدرضا کرمی شهنانی 1402/06/11
جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکتری آقای میلاد یوسفی زاد 1402/06/07
جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکتری آقای عرفان کریم میرزا 1402/06/07
جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکتری آقای پیمان امیریان 1402/06/07
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سیدمجتبی جزایری 1402/06/07
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد مقدسی 1402/05/31
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد جدی 1402/05/30
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسن احمدی 1402/05/03
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امیرمحمد شهریاری 1402/05/03
جلسه دفاع از رساله دکتری آقای مهدی نوذریان 1402/04/27
جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکتری آقای سعید غیوری متعصب 1402/04/26
جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکتری آقای وحید زیباکلام 1402/04/25
<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>