معرفي

فلسفه وجودي شوراي انضباطي 

دانشگاه ها ، به تحقيق ، مركز انسان سازي، توليد دانش و يكي از اركان موثر در حركت انقلاب و تنوير افكار مردم محسوب مي شوند، به طوري كه اهميت نقش دانشجويان به عنوان نخبگان نسل جوان در مراحل مختلف پيروزي انقلاب ،تثبيت نظام و دفاع از آنكار ناپذير است.

جوانان نخبه و برتر اين سرزمين پهناور، پس از فراگيري علوم و فنون از مراكز دانشگاهي، طبقه كارشناسان و مديراني را تشكيل مي دهند كه در حقيقت، گردانندگان نظام سياسي، اقتصادي و فرهنگي ما هستند و به همين دليل است كه در شرايط كنوني، بدخواهان اين انقلاب و سرزمين، راه نفوذ به دانشگاه را مي جويند تا با استحاله فرهنگ اسلامي-ايراني، تسلط خود را بر آينده ما قطعي سازند.

مقوله فرهنگ و اخلاق، زير ساخت هر نهاد اجتماعي به ويژه دانشگاه است، بنابر اين، براي حفظ اين زيرساخت و صيانت از جايگاه و منزلت آن، نيازمند وضع و رعايت قوانين و ضوابط انضباطي هستيم، چنانكه تمامي دانشگاه ها در سراسر دنيا، صدور مجوز ورود به محيط خود را منوط به رعايت اين قوانين مي دانند.

پاسداري از جايگاه رفيع دانشگاه و كمك به سالم نگهداشتن محيط هاي آموزشي و پژوهشي و تامين حقوق عمومي دانشگاهيان، از طريق ترغيب دانشجويان به حفظ كرامت دانشجويي و مقابله با بي نظمي، هنجار شكني و ناديده گرفتن حقوق فردي و اجتماعي ديگران، از اهداف مهمي محسوب مي شوند كه شوراهاي انضباطي در راه كمك به تحقق آن ها تشكيل شده اند.

شوراي انضباطي دانشجويان به عنوان نهادي حساس و بازدارنده در مجموعه مديريت دانشگاه، ضمن انجام مسؤوليت خود در رسيدگي به تخطي دانشجويان از منش دانشجويي و اخلاق متعالي، رشد استعدادهاي دانشجويان و تقويت روحيه استقلال و اعتماد به نفس در آنان را به عنوان وظايف اساسي دانشگاه مد نظر داشته و از هر گونه برخوردي كه موجبات تحقير و توهين به دانشجو را فراهم كند، پرهيز مي نمايد.

بديهي است كه شيوه هاي برخورد صحيح، عالمانه و عادلانه با تخلفات دانشجويي و رعايت تقوي در رسيدگي به امور آنان، جزو اصول اساسي و خدشه ناپذير شوراي انضباطي دانشجويان تلقي مي گردد.

تاریخ به روز رسانی:
1392/10/23
تعداد بازدید:
6969
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.