معرفي
 
شوراي صنفي دانشجويان
 
 

   به منظور مشاركت دانشجويان در امر تصميم سازي، برنامه ريزي، همكاري و نظارت بر نحوه اجراي قوانين و مقررات صنفي و رفاهي دانشجويان؛ شوراي صنفي دانشجويي با حمايت دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و بر اساس مفاد آيين نامه مصوب وزارت علوم ، تحقيقات وفناوري تشكيل گرديد.
 
شوراي صنفي با رأي مستقيم دانشجويان انتخاب و در راستاي ارتقاء سطح مشاركت و توسعه فعاليت هاي دانشجويي و نيز ايجاد همدلي بين مسئولان دانشگاه و دانشجويان و تقويت ارزشهايي چون روحيه خودباوري و اعتماد به نفس، تعاون و كارگروهي، تلاش به منظور هرچه بهتر نمودن امور معيشتي رفاهي دانشجويان و نيز كمك به ايجاد شرايط و فضاي مناسب جهت تحصيل، فعاليت و سكونت دانشجويان انجام وظيفه مي نمايد.
 
شوراي صنفي مي تواند در هر پرديس و خوابگاه دانشگاه تشكيل گرديده و داراي يك شوراي مركزي متشكل از نمايندگان شوراهاي صنفي واحد هاي دانشگاهي باشد.
دبير شوراي صنفي دانشگاه از ميان اين نمايندگان و با رأي گيري مستقيم انتخاب و معرفي مي گردد.
 
انتخابات شوراي صنفي دانشجويان بطور دو ساله برگزار مي شود و دانشجويان علاقمند مي توانند در صورت دارا بودن شرايط مندرج در آيين نامه مربوطه، خود را نامزد انتخابات نمايند. اين شورا زير نظر معاونت دانشجويي فعاليت مي نمايد.

 
 
تاریخ به روز رسانی:
1393/04/11
تعداد بازدید:
4762
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.