1398/10/11
درخواست گواهی اشتغال به تحصیل
.

   

1- دانشجویانی که نیاز به گواهی اشتغال به تحصیل فارسی یا انگلیسی دارند با توجه به نیاز خود، راهنمای صدور گواهی اشتغال به تحصیل فارسی یا راهنمای صدور گواهی اشتغال به تحصیل انگلیسی را مطالعه و طبق آن در سامانه گلستان درخواست خود را ثبت نمایند. 
2- همکاران اداره آموزش دانشکده ، در صورت ثبت صحیح درخواست اشتغال به تحصیل توسط دانشجو در سیستم گلستان ،گواهی را صادر می کنند.
3-دانشجویان در روز دوشنبه هر هفته با مراجعه به اداره آموزش دانشکده، می توانند گواهی صادر شده خود را تحویل بگیرند.
 
تذکرات:

- دانشجویانی که در سامانه گلستان آدرس ایمیل ثبت نکرده اند و یا مایل به تغییر آن می باشند، باید با مراجعه به قسمت تکمیل و تایید اطلاعات شخصی دانشجو در سامانه گلستان، ابتدا در بخش تایید دانشجو ، گزینه خیر را انتخاب کرده وپس از ثبت آدرس ایمیل ، در قسمت تایید دانشجو ، گزینه بله را انتخاب کرده و اعمال تغییرات را کلیک نمایند .

- با توجه به اینکه گواهی اشتغال به تحصیل انگلیسی و نیز گواهی هایی که برای ارائه به اداره نظام وظیفه ، ادره گذرنامه ، سفارت کشورهای خارجی و پلیس +10 مربوط می باشند ، از طریق دفترخدمات آموزشی دانشگاه ( واقع در خیابان میرداماد پلاک 470) صادر می شوند ، دانشجو می بایست پس از مشاهده تایید درخواست گواهی اشتغال به تحصیل توسط آموزش دانشکده در سامانه گلستان، بدون نیاز به مراجعه حضوری و فقط از طریق آدرس ایمیل educational_service@kntu.ac.ir ویا شماره تلفن های 84064190 – 84064160 - 84064156 درخواست خود را پیگیری نماید.