1398/10/11
درخواست گواهی اشتغال به تحصیل
.

1- دانشجویانی که نیاز به گواهی اشتغال به تحصیل فارسی یا انگلیسی دارند با توجه به نیاز خود، راهنمای صدور گواهی اشتغال به تحصیل فارسی یا راهنمای صدور گواهی اشتغال به تحصیل انگلیسی را مطالعه و طبق آن در سامانه گلستان درخواست خود را ثبت نمایند. 

2- همکاران اداره آموزش دانشکده ، در صورت ثبت صحیح درخواست اشتغال به تحصیل توسط دانشجو در سیستم گلستان ،گواهی صادر شده را در روزهای دوشنبه هر هفته به آدرس ایمیل دانشجو که قبلا در سامانه گلستان ثبت شده است ، ارسال می کنند. 
 
تذکرات:
دانشجویانی که در سامانه گلستان آدرس ایمیل ثبت نکرده اند و یا مایل به تغییر آن می باشند، باید با مراجعه به قسمت تکمیل و تایید اطلاعات شخصی دانشجو در سامانه گلستان، ابتدا در بخش تایید دانشجو ، گزینه خیر را انتخاب کرده وپس از ثبت آدرس ایمیل ، در قسمت تایید دانشجو ، گزینه بله را انتخاب کرده و اعمال تغییرات را کلیک نمایند .
- با توجه به اینکه گواهی اشتغال به تحصیل انگلیسی و گواهی دانشجویانی که در نیمسال مورد تقاضا در مرخصی تحصیلی به سر می برند، از طریق دفتر مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه ( واقع در خیابان میرداماد پلاک 470) صادر می شود ، دانشجو می بایست پس از مشاهده تایید درخواست گواهی اشتغال به تحصیل توسط آموزش دانشکده در سامانه گلستان، بدون نیاز به مراجعه حضوری و فقط از طریق آدرس ایمیل pgraduate@kntu.ac.ir ویا شماره تلفن های 84064173 - 84064172 درخواست خود را پیگیری نماید .