1398/10/11
پرداخت تشویقی به فعالیت های پژوهشی و مقالات
.

1- ابتدا بررسی کنید شرایط پرداخت تشویقی به فعالیت های پژوهشی و فناورانه دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی را دارید.

2- اطمینان حاصل کنید که فعالیت پژوهشی توسط استاد راهنما در سیستم گلستان ثبت شده است و تأیید پژوهش شده باشد.

3- در صورت داشتن شرایط ،فرم پرداخت تشویقی به فعالیت پژوهشی را دریافت کنید و بخش اول فرم را تکمیل کنید.

4- بخش دوم فرم توسط استاد راهنما و بر اساس اطلاعات ثبت شده در گلستان برای کد مقاله پر شود.

5- فرم را به دفتر پژوهش دانشکده تحویل دهید.

6- پس از ارسال نهایی فرم و مستندات به معاونت پژوهشی دانشگاه، جهت پرداخت، یک ایمیل تأیید به شما ارسال می شود که پیگیری کنید.

 

تذکرات:

ـ مقاله مستخرج از پایان نامه یا رساله باشد.

ـ نام دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی یا عبارت دقیق ( K. N. Toosi University Of Technology)

ـ انجام فعالیت های پژوهشی و فناورانه حین تحصیل یا حداکثر تا یک سال و نیم بعد از فارغ التحصیلی دانشجو باشد.

ـ دانشجویان دکتری از مقاله سوم به بعد می توانند تشویقی دریافت کنند.