معاونان
معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشكده
   
             جناب آقاي دكتر يوسف درماني
 
كليه امور آموزشي (كارشناسي و تحصيلات تكميلي) دانشكده تحت نظر اين معاونت در جهت بالا بردن كيفيت آموزشي دانشكده و كارائي دانشجويان هماهنگي، مديريت و اجرا مي شود

 

   

تلفن84062208     


   

دورنگار88462486


   
پست الكترونيكيdarmani@eetd.kntu.ac.ir
 
 
معاون پژوهشي دانشكده


   
جناب آقاي دكتر عبدالرسول قاسمي
 
اين معاونت با مساعدت در جهت ايجاد زمينه هاي كاري و با نظارت بر انجام فعاليتهاي تحقيقاتي يك ارتباط كارا بين دانشكده و مراكز صنعتي ايجاد مي نمايد.همچنين اين معاونت زمينه همكاريهاي علمي و بين المللي را فراهم مي نمايد تا بدين وسيله هيات علمي بتوانند در كنفرانسها و قراردادهاي علمي بين المللي شركت نمايند

بخشهاي زير نظر اين معاونت عبارتند از: ارتباط با صنعت، كتابخانه، مركز كامپيوتر

 

   

تلفن84062419


   

دورنگار88462486


   
پست الكترونيكي:
arghasemi(at-sign)kntu.ac.ir
 
معاون اداري و مالي  دانشكده

   
 جناب آقاي مهندس ميرزا حسيني
       شرح وظايف:
  • نظارت بر حسن اجراي مقررات اداري - مالي وخدماتي
  • نظارت بر نحوه انجام امور خدماتي كاركنان
  • نظارت بر چگونگي انجام امور خدمات عمومي و تاسيساتي و تعميراتي
  • تنظيم برنامه كار مسئولين دفتر و نقليه خدمات و هدايت و راهنمايي آنها
  • پيش بيني ملزومات مورد نياز و تأمين آنها با همكاري واحدهاي ذيربط
  • نظارت بر خريداري تجهيزات و وسايل ملزومات دانشكده
  • نظارت بر حسن اجراي امور مالي
  • كنترل نحوه نگهداري و استفاده از ملزومات اداري و فني موجود در انبارها

   

تلفن84062223


   

دورنگار88462486


   
پست الكترونيكي:
d.hosseini(at-sign)kntu.ac.ir
تاریخ به روز رسانی:
1398/08/14
تعداد بازدید:
5368
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
نشاني: تهران - خيابان شريعتي
ضلع جنوب شرقي پل سيد خندان 
صندوق پستي 1355-16315
1631714191 كدپستي
تلفن :88462494
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.