ارشیو تصاویر دانشکده
    
 از راست:آقایان:دکتر نجفی علمداری-دکتر محمدکریم-دکترمشهدی حسینعلی-دکتر محمدزاده
    
 بازدید از غار چال نخجیر در نراق (مسیر بازگشت- خانه ها تاریخی شهر کاشان)،مرداد 93 
  
  از راست خانم ها:رویا موسیان (دانش آموخته کارشناسی ارشد ژئودزی و دانشجوی دکترای دانشکده مهندسی نقشه برداری)،الهه صادقی(دانش آموخته کارشناسی ارشد دانکده مهندسی نقشه برداری و دانشجوی دکترای دانشگاه تهران)،مهین جعفری(دانش آموخته کارشناس ارشد ژئودزی دانشکده مهندسی نقشه برداری)،زهره اداوی(دانش اموخته کارشناسی و کارشناسی ارشد ژئودزی دانشکده مهندسی نقشه برداری)،آقایان: محسن حبیبی دانش آموخته کارشناسی ارشد ژئودزی دانشکده مهندسی نقشه برداری و دانشجوی دکترای دانشگاه اصفهان-میلاد عسگری مهر دانش آموحته کارشناسی ارشد ژئودزی از دانشکده مهندسی نقشه برداری و دانشجوی دکترای ژئودزی در مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان (GFZ) -دکتر مسعود مشهدی حسینعلی - حسین اعتماد فرد دانش آموخته کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای (ژئودزی) دانشکده مهندسی نقشه برداری و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد.
(بازدید از غار چال نخجیر در نراق (مزار سهراب سپهری در مسیر نراق)،مرداد 93 )
    
 ایستاده از راست: آقایان: دکترشاهین فر, دکتر صالح آبادی, دکتر نهاوندچی، دکتر نجفی, دکتر Lashaplle، دکتر محمد کریم، دکتر وثوقی،دکتر  جزیرئیان و دکتر شاهکار
نشسته از راست: آقایان:دکتر فرخ توکلی، دکتر محمد رجبی، دکتر موسوی زاده
(سال 1370, دانشگاه خواجه نصیر)
    
 (سال 1370, دانشگاه خواجه نصیر)
تاریخ به روز رسانی:
1400/02/20
تعداد بازدید:
976
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.