مهمان ترمی
مهمان ترمی

دانشجویی که متقاضی مهمان ترمی در سایر دانشگاه ها می باشد پس از مطالعه دقیق دستورالعمل اجرایی کارشناسی ارشد در این خصوص و واجد شرایط بودن مراحل زیر را انجام دهد:

1.تکمیل فرم مهمان ترمی به سایر دانشگاه ها در 3 نسخه توسط دانشجو

تذکر:

1. لازم است فرم مذکور حتما به صورت تایپ شده تهیه شود.

2. اگر عنوان درسی مورد نظر در سامانه آموزشی گلستان وجود نداشت، ارائه سیلابس درس با تایید دانشگاه مقصد به هنگام ارائه فرم به کارشناس آموزش الزامی است.

2. دانشجو به همراه 3 نسخه فرم ،جهت امضا به استاد راهنما و متعاقبا مدیر گروه مراجعه نماید.

3. دانشجو پس از امضای فرم توسط مدیرگروه، هر سه نسخه فرم را در اختیار کارشناس آموزش مرتبط جهت طرح در شورای دانشکده قرار می دهد.

4. موضوع در شورای دانشکده مطرح می شود و رای صادره از طریق گزارش شماره 173 سامانه آموزشی گلستان از سوی دانشجو قابل مشاهده است.

5. در صورت تایید در شورا، فرم به تایید اداره آموزش و همچنین معاونت آموزشی دانشکده می رسد و پس از ثبت شماره نامه، فرم توسط کارشناس آموزش مرتبط در اختیار دانشجو قرار می گیرد.

6. دانشجو می بایست مستقیما به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه، واقع در ساختمان مرکزی دانشگاه جهت تحویل 3 نسخه فرم مراجعه نماید.

7.مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه ، یک نسخه از فرم مهمانی که توسط مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه تایید شده و در دبیرخانه سازمان مرکزی دانشگاه ثبت شده است را به دانشجو جهت ارائه به دانشگاه مقصد تحویل می دهد.

8. دانشجو به همراه فرم مهمانی به دانشگاه مقصد مراجعه نماید.

تذکر:

1. به منظور ممانعت از بروز مشکل در زمان فراغت از تحصیل رعایت برنامه درسی گرایش خود، موجود در سایت دانشکده/آموزش/دروس/برنامه درسی از سوی دانشجو الزامی است.

2.دانشجو موظف است در صورت انصراف از درخواست و یا عدم پذیرش دانشگاه مقصد حداکثر تا زمان حذف و اضافه اصل فرم را به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه عودت نماید.

3.در صورت تایید دانشگاه مبدا و مقصد، ثبت دروس از سوی اداره آموزش دانشکده بلافاصله بعد از زمان حذف و اضافه انجام خواهد شد و دانشجو موظف است پیگیری لازم را در این خصوص انجام نماید.

4.دانشجو پس از اخذ واحد در دانشگاه مقصد موظف است در پایان نیمسال، درخصوص اعلام نمره از سوی دانشگاه مقصد به این دانشگاه پیگیری نماید.

تاریخ به روز رسانی:
1399/11/28
تعداد بازدید:
490
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.