مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات

مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات

دانشجو حداکثر تا یک نیمسال از مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات در قالب سنوات مجاز تحصیل می تواند استفاده نماید و لازم است:

1. درخواست خود را از طریق سامانه گلستان- پیشخوان خدمت-درخواست های مرتبط با شورای دانشکده و شورای آموزشی دانشگاه حداکثر تا قبل از زمان حذف و اضافه براساس تقویم آموزشی دانشگاه ثبت نماید.

2. تقاضای دانشجو در شورای دانشکده مطرح می شود و رای صادره از طریق گزارش شماره 173 سامانه آموزشی گلستان قابل مشاهده خواهد بود. شایان ذکر است پس از صدور رای، درخواست دانشجو در پیشخوان خدمت به درخواست های "خاتمه یافته" منتقل می شود که در این صورت با انتخاب گزینه "مشاهده درخواست"، رای صادره قابل رویت خواهد بود.

3. در صورت موافقت شورای دانشکده با درخواست دانشجو، وضعیت نیمسال مورد نظر در صفحه اطلاعات جامع دانشجو به مرخصی تحصیلی با احتساب، از سوی اداره آموزش تغییر خواهد کرد.

تذکر:

مرخصی تحصیلی با احتساب فقط و فقط تا قبل از زمان حذف و اضافه از سوی دانشکده قابل بررسی خواهد بود و در صورت ارائه درخواست بعد از زمان مذکور دانشجو می بایست درخواست خود را از طریق کمیسیون موارد خاص دانشگاه پیگیری نماید که در این صورت لازم است از طریق سامانه آموزشی گلستان/پیشخوان خدمت/درخواست های مرتبط با کمیسیون موارد خاص دانشگاه ثبت نماید. پس از طرح درخواست در کمیسیون، نتیجه با انتخاب گزینه "مشاهده درخواست" در پیشخوان خدمت قابل مشاهده خواهد بود و متعاقبا در صورت موافقت وضعیت نیمسال مورد نظر در صفحه اطلاعات جامع دانشجو به مرخصی تحصیلی با احتساب از سوی اداره آموزش تغییر خواهد یافت.

تاریخ به روز رسانی:
1399/11/28
تعداد بازدید:
8452
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.