تصویب عنوان پایان نامه
تصویب عنوان پایان نامه

با استناد بر دستورالعمل اجرایی کارشناسی ارشد دانشجو موظف است قبل از شروع نیمسال سوم تحصیل موضوع پایان نامه خود را با تایید استاد راهنما انتخاب کند. مراحل تصویب پایان نامه به شرح زیر است:

1.تکمیل فرم پیشنهاد عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد و ارسال به استاد راهنما جهت امضای فرم

2.پس از امضای فرم توسط استاد راهنما، فرم برای مسئول دفتر گروه ها از سوی دانشجو ارسال شود.

3.پس از کنترل فرم توسط مسئول دفترگروه ها، فرم در اختیار گروه آموزشی مرتبط جهت طرح در شورای گروه قرار می گیرد.

4.پس از طرح و تایید موضوع پایان نامه در شورای گروه و عودت فرم از سوی مدیرگروه به مسئول دفترگروه ها، فرم به آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده جهت طرح در شورای دانشکده ارسال می شود.

5.در صورت تایید در شورای دانشکده، نتیجه از سوی دانشجو از طریق گزارش شماره 173 سامانه آموزشی گلستان قابل رویت خواهد بود و در صورت عدم تایید از سوی شورای دانشکده و نیاز به اصلاح، از سوی آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده از طریق ایمیل به دانشجو عودت داده می شود تا پس از اصلاح و ارسال مجدد به آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده مجددا در شورای دانشکده مطرح شود.

تذکر:

در صورت استفاده از همکاری اساتید خارج از دانشگاه به عنوان استاد راهنمای دوم و یا استاد مشاور، ارسال فرم کاربرگ شماره 1 به همراه فرم تصویب پایان نامه الزامی است.

دانستنیهای ضروری:

1.تصویب نهایی پایان نامه به منزله تایید در شورای گروه و همچنین شورای دانشکده می باشد.

2. پس از مشاهده رای شورای دانشکده از طریق گزارش شماره 173 گلستان، لازم است دانشجو اقدام به ثبت نهایی پایان نامه در سامانه ایرانداک براساس روندنمای تصویب پیشنهادیه و ثبت در ایرانداک نماید. متعاقبا تعریف مشخصات پایان نامه (اعم از عنوان پایان نامه، استاد راهنما/مشاور و ...) در سامانه آموزشی گلستان از سوی آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده صورت می گیرد که در صفحه اطلاعات جامع دانشجو با انتخاب ترم اخذ واحد پایان نامه و انتخاب واحد پایان نامه، مشخصات ثبت شده قابل رویت خواهد بود.

3.دانشجو از طریق گزارش شماره 1700 سامانه آموزشی گلستان با انتخاب واژه" مستندات پایان نامه" در قسمت "کد فرایند" به فرم تایید شده پیشنهاد عنوان پایان نامه دسترسی خواهد داشت. شایان ذکر است این امکان برای استاد راهنما نیز وجود دارد.

تذکر:

1. اخذ واحد پایان نامه در سامانه آموزشی گلستان در نیمسال سوم تحصیل در زمان ثبت نام توسط دانشجو انجام می شود. چنانچه واحدهای باقی مانده دانشجو در نیم سال سوم بیش از 8 واحد باشد، اولویت اخذ درس با درس های آموزشی است و دانشجو موظف است ضمن رعایت زمان بندی تصویب پایان نامه مطابق با دستورالعمل اجرایی کارشناسی ارشد(تصویب قبل از شروع نیمسال سوم) واحد پایان نامه را در نیمسال چهارم اخذ نماید. شایان ذکر است با توجه به اینکه ماهیت واحد پایان نامه به صورت "ادامه دار" است، اخذ واحد پایان نامه در نیمسال های بعد نیز توسط دانشجو می بایست در زمان ثبت نام انجام شود.

تاریخ به روز رسانی:
1399/11/28
تعداد بازدید:
633
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.