دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

1. در صورتی که دانشجو آمادگی دفاع از پایان نامه را دارد، قسمت مربوط به دانشجو را در فرم درخواست برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد تکمیل و همراه با گزارش همانندجویی پایان نامه(روندنمای همانند جویی و ثبت پایان نامه/رساله تحصیلات تکمیلی ملاحظه شود) از طریق ایمیل به کارشناس آموزش مرتبط ارسال شود.

2.کارشناس آموزش پس از بررسی های لازم و تایید مجوز دفاع ، فرم را جهت ادامه فرایند به دانشجو ایمیل می کند.

3. دانشجو فرم تایید شده از سوی آموزش را برای استاد راهنمای خود ایمیل کرده و استاد راهنما فرم را پس از تایید به دانشجو ایمیل می کند.

تذکر:

در این مرحله لازم است دانشجو تصویر فرم پیشنهاد عنوان پایان نامه را جهت اطلاع استاد راهنما از داوران، برای ایشان ایمیل کند. (این فرم از طریق گزارش شماره 1700 سامانه آموزشی گلستان/کد فرایند : مستندات پایان نامه از سوی دانشجو قابل دسترسی است.

4. دانشجو فرم تایید شده توسط استاد راهنما(به انضمام تصویر فرم پیشنهاد عنوان پایان نامه مندرج در بند مذکور) را به مدیر محترم گروه جهت تعیین هیات داوران ایمیل نموده و ایشان پس از تایید، فرم را به دانشجو از طریق ایمیل ارسال می کند.

5. دانشجو موظف است با اعضای هیات داوران، زمان برگزاری جلسه دفاعیه را هماهنگ کرده و یک نسخه از پایان نامه خود را حداقل دو هفته قبل از زمان پیش بینی شده برای دفاعیه، برای ایشان ایمیل نماید.

6. دانشجو حداقل دو هفته قبل از زمان دفاع، مدارک دفاعیه به شرح ذیل را به کارشناس آموزش مرتبط ایمیل نماید.

مدارک دفاعیه:

1. درخواست برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد (با تایید کامل)

2..مقالات (در صورت دارا بودن)

3.اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

7. در صورت تکمیل بودن مدارک، مستندات دفاعیه از سوی کارشناس آموزش در اختیار دفتر معاونت آموزشی دانشکده قرار می گیرد و متعاقبا دعوتنامه (و لینک برگزاری جلسه دفاعیه در صورت مجازی بودن) از طریق ایمیل برای دانشجو ارسال می شود.

8.دانشجو در زمان و مکان مقرر نسبت به برگزاری جلسه دفاعیه اقدام می کند.

تاریخ به روز رسانی:
1399/11/28
تعداد بازدید:
1154
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.