معاونان

 معاون آموزشی دانشکده

  تلفن: 84062242

  دورنگار: 88462066

  پست الکترونیکی: mtavakoli[AT]eetd.kntu.ac.ir
 

 
 معاون پژوهشی دانشکده


  تلفن: 84062245

  دورنگار: 88462066

  پست الکترونیکی: golkar[AT]eetd.kntu.ac.ir
 
 
 
 معاون اداری و مالی دانشکده

   دکتر حسام زندی

  تلفن: 84062250

  دورنگار: 88462066

  پست الکترونیکی: zandi[AT]kntu.ac.ir
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1399/01/14
تعداد بازدید:
20049
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.