مديران گروهها
 
 مدیر گروه مهندسی الکترونیک
 دکتر حسین شمسی
 

تلفن: 84062308

پست الکترونیکی: shamsi[AT]eetd.kntu.ac.ir
نشانی وب سایت گروه: http://electronics.ee.kntu.ac.ir
 
 مدیر گروه مهندسی مخابرات

 دکتر توکل پاکیزه
 

تلفن: 84062409

پست الکترونیکی: pakizeh[AT]eetd.kntu.ac.ir
نشانی وب سایت گروه: http://telcom.ee.kntu.ac.ir
 
 
 مدیر گروه مهندسی قدرت
 دکتر علیرضا فریدونیان
 

تلفن: 84062404

پست الکترونیکی: fereidunian[AT]eetd.kntu.ac.ir

نشانی وب سایت گروه: http://power.ee.kntu.ac.ir
 
 
 مدیر گروه مهندسی کنترل و سیستم

 دکتر محمد تشنه لب
 

تلفن: 84062323

پست الکترونیکی: teshnehlab[AT]eetd.kntu.ac.ir

نشانی وب سایت گروه: http://control.ee.kntu.ac.ir
 
 
 مدیر گروه مهندسی پزشکی

  دکتر منصور ولی
 

تلفن: 205-84062450

پست الکترونیکی: mansour.vali[AT]eetd.kntu.ac.ir 

نشانی وب سایت گروه: http://biomed.ee.kntu.ac.ir
 
 
 مدیر گروه مهندسی مکاترونیک

 دکتر علی نجفی اردکانی
 

تلفن: 84063288

پست الکترونیکی: najafi[AT]kntu.ac.ir

نشانی وب سایت گروه: http://mechatronics.ee.kntu.ac.ir
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1399/03/24
تعداد بازدید:
25376
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.