ارتباط با ما

عنوان سازمانی:

رئیس اداره پشتیبانی امور پژوهشی

تلفن: 84064406

عنوان سازمانی:

کارشناس مسئول اداره پشتیبانی امور پژوهشی

تلفن: 84064409

عنوان سازمانی:

همیار اداره پشتیبانی امور پژوهشی

تلفن: 84064462

clab.saba@kntu.ac.ir

Send Email

تاریخ به روز رسانی:
1401/05/04
تعداد بازدید:
162
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.