مدير دفتر و شرح وظايف


مدیریت دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه : جناب آقای دکتر بهزاد وثوقی
مرتبه علمی : استاد
تلفن : 88881004
پست الکترونیکی :  vosoghi@kntu.ac.ir
لینک به صفحه وب شخصی

 شرح وظایف مدیر: 
  • ارزیابی و ارتقای کیفیت آموزشی در دانشگاه
  • بررسی میزان تحقق هداف های کمی و کیفی تعیین شده در نظام آموزش عالی در دانشگاه
  • نظارت بر حسن اجرای برنامه های آموزشی
  • نظارت بر اجرای مصوبات شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی در دانشگاه
  • ارزیابی دوره ای کیفیت آموزشی از طرف دانشجویان، دانش آموختگان و اعضای هیات علمی
  • بررسی و نظات بر روند فعالیت های پژوهشی گروه های تخصصی
  • بررسی و نظارت بر تکمیل آمارهای موجود آموزشی و پژوهشی و ارائه راهکارهای مناسبت جهت بهبود کیفیت آموزشی و ارتقای فعالیت های پژوهشی
  • نظارت بر انجام وظایف مربوط به دبیرخانه کمیته منتخب دانشگاه جهت بررسی و اعطای ترفیع اعضای هیات علمی
  • برنامه ریزی برای نظارت و ارزیابی تمام بخش های دانشگاه و تصمیم گیری بر اساس نتایج آن
تاریخ به روز رسانی:
1400/11/13
تعداد بازدید:
5569
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.