تأسیس آزمایشگاه پژوهشی
-

تأسیس آزمایشگاه پژوهشی

 

آزمایشگاه پژوهشی به مکانی گفته می‌شود که مجهز به وسایل آزمایشگاهی اعم از وسایل نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم برای انجام تحقیقات پژوهشی در زمینه‌های علمی مرتبط باشد که طبق ضوابط و مقررات موجود در آیین‌نامه آزمایشگاه‌های پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی توسط اعضای هیئت‌علمی دانشگاه درخواست و تأسیس می‌شود.

شرایط متقاضی تأسیس آزمایشگاه پژوهشی

·         عضو هیئت‌علمی متقاضی تأسیس آزمایشگاه پژوهشی می‌بایست استخدام رسمی، رسمی آزمایشی و پیمانی دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی باشد.

·         عضو هیئت‌علمی می‌بایست، حداقل متوسط امتیاز گرنت دانشکده را طبق آیین‌نامه اعتبار ویژه (گرنت) مرتبط با موضوع آزمایشگاه پژوهشی در سه سال قبل از تاریخ درخواست تأسیس آزمایشگاه پژوهشی کسب نموده باشد. (برای آزمایشگاه‌هایی که کاملاً با حمایت مالی خارج از دانشگاه و حداقل هزینه تجهیزات سه میلیارد ریال تجهیز می‌شوند، مجوز تأسیس صادر ولی از سایر بندهای این آیین‌نامه مستثنی نیست.)

·         عضو هیئت‌علمی متقاضی می‌بایست در راستای هدف تأسیس آزمایشگاه پژوهشی حداقل سه پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عناوین پروژه‌های مرتبط با آزمایشگاه را داشته باشد.

نحوه درخواست تأسیس آزمایشگاه پژوهشی

به‌منظور تأسیس و راه‌اندازی آزمایشگاه پژوهشی لازم است مراحل زیر طی شود.

·         تکمیل فرم درخواست تأسیس آزمایشگاه پژوهشی توسط عضو هیئت‌علمی و ارائه به مدیرگروه مربوطه

·         بررسی و تصویب درخواست آزمایشگاه در شورای گروه مربوطه

·         ارائه طرح به معاونت پژوهشی دانشکده برای بررسی و تصویب در شورای دانشکده

·         ارائه طرح به معاونت پژوهشی دانشگاه برای بررسی و تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه

·         ارسال طرح تصویب شده به دانشکده، برای اختصاص فضای مناسب

·         در صورت اختصاص فضای مناسب و گزارش به معاونت پژوهشی، صدور حکم سرپرستی آزمایشگاه پژوهشی به پیشنهاد معاون پژوهشی دانشگاه، توسط رئیس دانشگاه به مدت سه سال به‌صورت موافقت اصولی و بعد از ارزیابی هر سه سال یکبار تمدید می‌شود. 

نکات مهم:

·         خواهشمند است آیین ­نامه را مطالعه نمایید.

·         لازم به ذکر است پس از تصویب درخواست تأسیس آزمایشگاه پژوهشی توسط شورای دانشکده، چنانچه فضای مناسب برای تأسیس آزمایشگاه موردنظر موجود باشد، آزمایشگاه جهت تصویب و صدور حکم سرپرستی برای معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال می‌شود. چنانچه آزمایشگاه فضای لازم برای تأسیس نداشته باشد، درخواست موردنظر تا زمان تخصیص فضای لازم توسط دانشکده در دفتر معاونت پژوهشی دانشکده نگهداری می‌شود و پس از تخصیص فضا، جهت بررسی در شورای پژوهشی دانشگاه و صدور حکم سرپرستی، برای معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال می‌شود. 

 

 
تاریخ:
1401/06/30
تعداد بازدید:
237
منبع: