مأموریت پژوهشی داخل کشور اعضا هیات‌علمی پیمانی
-

مأموریت پژوهشی داخل کشور اعضا هیات‌علمی پیمانی

مطابق با آیین نامه استفاده از ماموریت پژوهشی اعضا هیات علمی پیمانی دانشگاه، عضو هیات علمی برای تحقیق و مطالعه در یک موضوع خاص به موسسات صنعتی و مراکز تحقیقاتی معتبر با تشخیص و تایید دانشگاه و موافق موسسه یا مرکز میزبان اعزام می­شود.

1.      عضو هیات‌علمی می­تواند با ارائه یک برنامه مطالعاتی و یا طرح تحقیقاتی مشخص و مرتبط با اهداف آموزشی و پژوهشی دانشگاه می ­توانند درخواست خود را به گروه آموزشی ارائه کند.

2.      بعد از تأیید درخواست هیات‌علمی در گروه آموزشی، این درخواست توسط مدیرگروه برای معاونت پژوهشی دانشکده ایمیل می­ شود.

3.      معاونت پژوهشی دانشکده موضوع را در اولین جلسه شورای دانشکده مطرح و بعد از تأیید برای معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال می­کند و بعد از بررسی و تأیید در شورای پژوهشی دانشگاه در جلسه هیات‌رئیسه مطرح می­ گردد.

4.      در صورت تأیید در جلسه هیات‌رئیسه دانشگاه، حکم مأموریت ایشان صادر می­ گردد.

 

نکات مهم:

·         خواهشمند است آیین­نامه را مطالعه نمایید.

·         هیات‌علمی باید دارای حداقل مرتبه علمی استادیاری باشد.

·         هیات‌علمی باید دارای وضعیت استخدامی پیمانی غیرمشروط و قرارداد با اعتبار حداقل 6 ماه باشد.

·         حداقل دو نیمسال تحصیلی و حداکثر 4 سال سابقه خدمت در دانشگاه را داشته باشد.

·         هیات‌علمی باید یک نفر را به‌عنوان جایگزین جهت انجام وظایف آموزشی و پژوهشی خود معرفی نماید.

·         جهت استفاده از مأموریت پژوهشی عضو هیئت‌علمی می­بایست درخواست خود را حداکثر سه ماه قبل از شروع نیم‌سال تحصیلی برای معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال کند.

·         هیات‌علمی در طول دوره مأموریت پژوهشی مجاز به ثبت‌نام و ادامه تحصیل در دوره ­های تحصیلی جهت اخذ مدرک تحصیلی نمی­ باشد.

·         هیات‌علمی می­بایست بعد از اتمام دوره، گزارشی از مأموریت و دستاوردهای خود به گروه آموزشی مربوطه ارائه کند. همچنین باید یک سمینار در گروه آموزشی برگزار کند.

تاریخ:
1401/06/28
تعداد بازدید:
225
منبع: