گرنت فناورانه
-

گرنت فناورانه

مطابق با آیین نامه حمایت از فعالیت های فناورانه اعضای هیأت علمی گرنت فناوری،  هدف اصلی از تدوین  آیین نامه گرنت فناورانه ارتقای سطح مشارکت اعضای هیأت علمی و پژوهشگران دانشگاه در تولید و تجاری سازی محصولات فناورانه و تشویق پژوهشگران دانشگاه به ثبت مالکیت فکری و تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و افزایش سهم درآمد اختصاصی حاصل از فروش دانش فنی و محصولات فناورانه دانشگاه است.

از اهداف دیگر گرنت می­توان به موارد ذیل اشاره کرد:

·         تشویق اعضای هیئت‌علمی به ارائه موضوعات فناورانه جهت تجاری‌سازی یافته‌ها و دستاوردهای تحقیقاتی و فروش محصولات ناشی از تحقیقات

·         تشویق پژوهشگران دانشگاه جهت حفاظت از دارایی‌های فکری، ایده‌ها و ثبت اختراعات دستاوردهای حاصل از تحقیقات پژوهشگران دانشگاه 

·         کسب درآمد و افزایش سهم درآمد اختصاصی دانشگاه از طریق عقد قراردادهای فناورانه مرتبط با صنعت 

·         ایجاد ارتباط و همکاری بین دانشگاه و شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های بزرگ از طریق حمایت از بومی‌سازی دانش فنی و انتقال فناوری 

·         بهبود رتبه و جایگاه دانشگاه در سطح ملی و بین‌المللی 

·         کمک و تسهیل دستیابی دانشگاه به‌سوی شاخص‌های دانشگاه‌های نسل سوم و چهارم

 

نکته مهم:

جهت اطلاع از امتیازات گرنت فناورانه به آیین‌نامه مذکور مراجعه نمایید.

تاریخ:
1401/06/28
تعداد بازدید:
226
منبع: