گرنت پژوهشی
-

گرنت پژوهشی

گرنت پژوهشی، امتیاز ویژه پژوهشی اعضا هیات‌علمی است که متناسب با فعالیت ­های پژوهشی در طی یک سال به ایشان تعلق می‌گیرد. امتیاز هرکدام از فعالیت­ های پژوهشی در آیین نامه تخصیص اعتبار ویژه پژوهشی اعضا هیات علمی به‌صورت کامل شرح داده شده است.

نکات مهم:

·         خواهشمند است آیین­ نامه را مطالعه نمایید.

·         امتیاز گرنت هرسال مربوط به فعالیت سال قبل از آن می ­باشد. (به طور مثال امتیاز گرنت سال 99 مربوط به فعالیت ­های سال 98  شما می ­باشد.)

·         مجموع امتیازات هر فرد تا سقف 200 است و مازاد آن برای سال بعد ذخیره می‌گردد.

·         هیات‌علمی می­تواند در کلیه ایام سال اطلاعات فعالیت ­های پژوهشی خود را در سامانه پژوهشی گلستان ثبت نماید.

·         امتیاز کامل به فعالیت­ هایی تعلق می­ گیرد که تا پایان فروردین سال بعد در سامانه گلستان ثبت شده باشد. (به طور مثال جهت تعلق امتیاز گرنت سال 98 می‌بایست فعالیت­ های خود را تا 99/1/31 در سامانه پژوهشی گلستان ثبت نمایید.)

·         بعد از بازه زمانی یک‌ساله (مثلاً 98/1/1 تا 99/1/1) از طرف معاونت پژوهشی دانشگاه مهلت دیگری جهت ثبت فعالیت در سامانه گلستان پژوهشی اعلام می­ گردد درصورتی‌که اطلاعات خود را در این بازه اعلام شده در سامانه ثبت کنید  80% امتیاز را دریافت می ­نمایید و بعد از آن تاریخ هیچ امتیازی به فعالیت شما تعلق نمی­ گیرد.

تاریخ:
1401/06/28
تعداد بازدید:
217
منبع: