دانشجو: محمدجواد تحریری، استاد راهنما: دکتر رضا ابراهیمی، تاریخ دفاع: 1402/06/29
عنوان پایان‌نامه: بررسی عددی تأثیر پارامترهای هندسی و مشخصه‌های انرژتیک سوخت بر عملکرد محفظه احتراق اسکرم جت سوخت جامد
  
دانشجو: محمدجواد تحریری
 
استاد/اساتید راهنما: دکتر رضا ابراهیمی
استاد/اساتید مشاور: -
استاد/اساتید داور:
- دکتر سیدمهدی شیخ‌الاسلام نوری (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
- دکتر حسن کریمی مزرعه‌شاهی (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
 
تاریخ: 1402/06/29
ساعت:
مکان:
تعداد بازدید:
27
تاریخ:
1402/06/29