دانشجو: سیدمیثم پاغنده، استاد راهنما: دکتر حامد علی‌صادقی، تاریخ دفاع: 1401/11/30
عنوان پایان‌نامه: استفاده از روش صفحه عملگر برای شبیه‌سازی آیرودینامیکی توربین بادی درون داکت
  
دانشجو: سیدمیثم پاغنده
 
استاد/اساتید راهنما: دکتر حامد علی‌صادقی
استاد/اساتید مشاور: -
استاد/اساتید داور:
- دکتر رضا ابراهیمی (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
- دکتر مانی فتحعلی (دانشگاه شهید بهشتی)
 
تاریخ: 1401/11/30
ساعت: -
مکان: -
تعداد بازدید:
542
تاریخ:
1401/11/27