دانشجو: علی دهقانی قبادی، استاد راهنما: دکتر سعید ایرانی، تاریخ دفاع: 1401/11/24
عنوان پایان‌نامه: بهینه‌سازی بال هیبریدی فلز-کامپوزیت ذوزنقه‌ای سوئیپ‌دار در جریان مافوق صوت با تابع هدف فلاتر
  
دانشجو: علی دهقانی قبادی
 
استاد/اساتید راهنما: دکتر سعید ایرانی
استاد/اساتید مشاور: هادی قشوچی برق
استاد/اساتید داور:
- دکتر سعید شکراللهی (دانشگاه صنعتی مالک اشتر)
- دکتر محمدعلی نوریان (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
 
تاریخ: 1401/11/24
ساعت: -
مکان: -
تعداد بازدید:
199
تاریخ:
1401/11/24