برگزاری سمینارهای مقطع دکتری همزمان با هفته پژوهش و فناوری
 
عنوان سمینار: طراحی مسیر وضعیتی و کنترل ماهواره SSS-1
ارائه دهنده: محمد ضرورتی
استاد راهنما: دکتر مهران میرشمس
استاد مشاور: دکتر مرتضی طایفی
استاد ممتحن: دکتر عبدالمجید خوشنود

لینک دسترسی: https://meetbk.kntu.ac.ir/b/tge-3zo-qg5
کد دسترسی: 974332 (برای ورود کد دسترسی، لطفاً اعداد را با کیبرد انگلیسی وارد نمایید.)
 
 
عنوان سمینار: بررسی عددی انتقال انرژی طیفی و اختلاط در جریان همگن و مغشوش سیالات ویسکوالاستیک پلیمری با استفاده از مدل FENE-P
ارائه دهنده: صابر خوئی
استاد راهنما: دکتر مانی فتحعلی
اساتید ممتحن: دکتر حامد علی‌صادقی، دکتر مهرزاد شمس

لینک دسترسی: https://meetbk.kntu.ac.ir/b/pcn-3f9-4cp
کد دسترسی: 871672 (برای ورود کد دسترسی لطفاً اعداد را با کیبرد انگلیسی وارد نمایید.)
 
تعداد بازدید:
219
تاریخ:
1400/09/28