بهینه‌سازی طراحی چند موضوعی و کاربرد آن در سامانه‌های هوافضایی
ارائه دهنده: دکتر جعفر روشنی‌یان
عضو هیأت علمی گروه دینامیک پرواز و کنترل
دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 

 
زمان: 25 آذرماه 1400، ساعت 16:30

لینک ورود: https://meetbk.kntu.ac.ir/b/e4e-pd0-5hd
کد دسترسی: 211089 (برای ورود کد دسترسی لطفاً اعداد را با کیبرد انگلیسی وارد نمایید.)
 
مشاهده فیلم ضبط شده

تعداد بازدید:
65
تاریخ:
1400/09/25