جذب کارآموز/پژوهشکده طراحی سامانه‌های فضایی
جهت آگاهی از شرایط جذب کارآموز به  سرپرست آزمایشگاه مراجعه شود.  
تعداد بازدید:
167
تاریخ:
1400/03/18