فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 23 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
اساتید
2.jpg نام : رضا
نام خانوادگی: ابراهیمی
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: پیشرانش (جلوبرندگی)
پست الکترونیک : rebrahimi@kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/rebrahimi
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/RezaEbrahimi
علم سنجی :
تلفن داخلی : 2173064212(98+)
image.jpg نام : محمدهادی
نام خانوادگی: اعظم‌پور
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: آیرودینامیک
پست الکترونیک : mh.azampour@kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
علم سنجی :
تلفن داخلی :
08.jpg نام : سعید
نام خانوادگی: ایرانی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: سازه‌های هوافضایی
پست الکترونیک : irani@kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/irani
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/SaeidIrani
علم سنجی :
تلفن داخلی : 2173064216(98+)
Basohbat Novinzadeh Alireza 2.jpg نام : علیرضا
نام خانوادگی: باصحبت نوین‌زاد
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی فضایی
پست الکترونیک : novinzadeh@kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/novinzadeh
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/AlirezaBasohbatNovinzadeh
علم سنجی :
تلفن داخلی : 2173064224(98+)
photo_2018-02-19_10-01-32.jpg نام : غلامحسین
نام خانوادگی: پوریوسفی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: آیرودینامیک
پست الکترونیک : pouryoussefi@kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/pouryoussefi
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/GholamhoseinPouryoussefi
علم سنجی :
تلفن داخلی : 2173064227(98+)
IMG_20170420_210553.jpg نام : مهدی
نام خانوادگی: جعفری ندوشن
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی فضایی
پست الکترونیک : mjafari@kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MahdiJafariNadoushan
علم سنجی :
تلفن داخلی : 2173064220(98+)
1500-2000.jpg نام : محمد
نام خانوادگی: چینی‌فروشان
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی فضایی
پست الکترونیک : m.chiniforoushan@kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
علم سنجی :
تلفن داخلی :
نام : رضا
نام خانوادگی: خراسانی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: سازه‌های هوافضایی
پست الکترونیک : khorasani@kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
علم سنجی :
تلفن داخلی :
Mkh.jpg نام : عبدالمجید
نام خانوادگی: خوشنود
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: دینامیک پرواز و کنترل
پست الکترونیک : khoshnood@kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/khoshnood
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/AbdolmajiedKhoshnood
علم سنجی :
تلفن داخلی : 2173064215(98+)
ShowTchPic.gif نام : مهناز
نام خانوادگی: ذاکری
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: سازه‌های هوافضایی
پست الکترونیک : m.zakeri@kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/m.zakeri
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MahnazZakeri
علم سنجی :
تلفن داخلی : 2173064217(98+)
<<   <  1 2 3  >   >>