نشريات
اين بخش شامل سه قسمت مي‌باشد:
1-نشريات نمايشي
آخرين شماره‌هاي ژورنال‌هاي دريافتي فني مهندسي را در بر مي‌گيرد د كه در قفسه‌هاي نمايشي به ترتيب الفباي عنوان مرتب گرديده است.
 
2- آرشيو نشريات
3-سفارش ژورنال
در انتهاي هر سال بر اساس تصويب هيأت رئيسه‌ي محترم دانشكده بودجه‌ي خريد ژورنال‌ها تعيين و متعاقب آن با ارسال نامه براي هريك از نشريات مورد نيازشان دريافت و سپس ضمن هماهنگي با كتابخانه‌هاي مركزي با توجه به سهميه‌ي تخصيصي هر گروه اولويت‌بندي شده و پس از كنترل با سوابق نشريات و تكميل اطلاعات مورد نياز (
ISSN، قيمت و تغييرات احتمالي عناوين) به دفتر تجهيزات دانشگاه (معاونت پژوهشي) ارسال مي‌گردد. پس از كنترل سريع ليست با نشريات دريافتي و سفارشات و سپس ثبت در كاردكس‌ها، نشريات از طريق كتابخانه‌ي مركزي ارسال مي‌گردد. در حال حاضر نشريات موجود تماماً اهدايي هستند و اشتراك ندارد.
4- ثبت نشريات
يكي از امور متداول
 تمام شماره‌هاي نشريات، نواقص سال‌هاي قبل در كاردكس‌­ها وارد و جهت پيگيري و تكميل و تطبيق اطلاعات فرستاده مي‌شود موجود كنترل و ضمن هماهنگي با سازمان يا دانشگاه يا كارگزار مورد نظر اعلام و دريافت مي­‌گردد.
5- صحافي
هر دوره با ورود نشريات جديد و قرارگرفتن آن‌ها در قفسه‌هاي نمايشي، نشريات سال قبل جمع آوري شده و پس از كنترل با كاردكس و ليست‌­برداري، بسته‌بندي و ضمن هماهنگي با صحافي دريافت و پس از آماده‌سازي در قفسه‌هاي آرشيو فايل مي‌گردد. يكي ديگر از امور متداول ديگر بخش راهنمايي مراجعين براي جستجو در بانك‌هاي اطلاعاتي جهت دسترسي به مقالات مورد نياز مي‌باشد. بخش نشريات همچنين پاسخگوي مراجعين از دانشكده و دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي بوده و امكانات تكثير( با محدوديت) در اختيار مراجعان قرار مي‌گيرد.
6-استفاده از خدمات فتوكپي
منحصراً از مقالات مجلات، پايان‌نامه و سميناركتابخانه (همان دانشكده) فتوكپي گرفته مي‌شود. حداكثر امكانات قابل ارائه براي فتوكپي براساس امكانات موجود توسط كتابخانه اعلام خواهد شد.
7- نشريات ادواري
استفاده از نشريات بايستي در كتابخانه انجام پذيرد.

تبصره
1- كادر آموزشي در صورت نياز مي‌توانند حداكثر دو تك شماره يا يك جلد صحافي شده از مجلات را به مدت حداكثر 24 ساعت به امانت گيرند تا زماني كه هر كتابخانه بتواند ساعات فعاليت خود را افزايش داده و امكانات تكثير بيش‌تري را در اختيار آنان قرار دهد.
تبصره
2- يك يا دو شماره مجله به امانت داده مي‌شود آن هم براساس تشخيص مسئول بخش نشريات و با هماهنگي مسئول كتابخانه و با  توجه به نياز متقاضي كه لازم است پس از انجام هماهنگي‌هاي لازم و حداكثر ظرف مدت سه روز مجله را عودت دهد.
تبصره
3- دانشجويان و ساير مراجعين با در دست داشتن رفرنس و كارت شناسائي معتبر مي‌توانند از طريق فتوكپي به مقالات دست يابند.
تاریخ به روز رسانی:
1396/03/02
تعداد بازدید:
2882
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده مهندسی هوافضا
صندوق پستی: 3381-16765، کدپستی: 83911-16569
Email: aerospace@kntu.ac.ir
Telegram: @AERO_KNTU
كليه‌ي حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مي‌باشد